TOP Control TOP Control TOP Control
Potrebujete reguláciu svetelného LED systému?

Ak je potrebné pokročilejšie riadenie , SEAK stmievateľné moduly taktiež počúvajú na príkazy v reálnom čase. To umožňuje používateľovi mať bezdrôtový prístup k hlavnej riadiacej jednotke 24 hodín denne a umožňuje mu to meniť sekvenciu stmievania a poskytuje okamžité riadenie.

Vonkajšie osvetlenie s hlavnou riadiacou jednotkou

Vonkajšie osvetlenie

Na základe harmonogramu alebo udalosti posiela hlavná jednotka riadiace signály svietidlám. Na základe povahy inštalácie  a požiadaviek na osvetlenie, môže byť osvetlenie riadené harmonogramom alebo v prípade vnútorného osvetlenia aj snímačmi intenzity na dosiahnutie požadovanej úrovne osvetlenia.

Riadiace signály sú generované hlavnou riadiacou jednotkou a sú poslané do PLC modulačnej jednotky, ktorá potom rozošle broadcastom signály pomocou elektrického vedenia. Riadiace signály môžu obsahovať jednoduché signály pre stmievanie pomocou broadcastu alebo stmievanie pomocou skupín alebo po jednotlivých lampách.

SEAK hlavná riadiaca jednotka a jej softvér obsahuje bohaté možnosti nastavenia, ktoré pomôžu šetriť elektrickú energiu, kde to je potrebné, kedy a ako je to potrebné.

Stmievateľný modul

SEAK stmievateľný modul je programovateľný riadiaci modul s užívateľsky prívetivými vlastnosťami pre stmievateľné LED drivre, HID a fluorescenčné predradníky. Jeho hlavným účelom je šetriť elektrickú energiu stmievaním v preddefinovaných časoch alebo ovládaním osvetlenie hlavnou riadiacou jednotkou pre údržbu intensity.

SEAK stmievateľný modul má zabudované PLC (powerline communication) rozhranie, používané pre ovládanie v reálnom čase. Obsahuje špeciálne prvky pre použitie vo verejnom osvetlení, ktoré umožńuje stmievať svietidla s inteligentným prístupom pomocou geo-adaptibilnej vlastnosti, navrhnutej aj pre krajiny s veľkými rozdielmi dĺžkou noci v lete a v zime.

Powerline programovanie 

Powerline programovanie je realizované pomocou programovacie softvéru, vyvinutého na vytváranie sekvencií stmievania, ktoré sú inštalované do SEAK stmievateľných modulov. Taktiež obsahuje kalkulačku úspor energie, ktorá predpovedá úspory energie za vybrané časové obdobie so zobrazením východu a západu slnka na základe integrovaného kalendára. Sekvencia môže obsahovať až 10 zmien intenzity v rozmedzí 0 – 100%.

Programovanie SEAK stmievateľného modulu je riešené pomocou programátora Ecobox 2, ktorý je pripojený k PC pomocou USB káblu. Kódovaný signál je potom prenesený z Ecoboxu 2 pomocou jeho hlavného výstupu, ktorý napája stmievateľný modul tak isto ako driver alebo predradník. Stmievateľný modul potom demoduluje signál, dekóduje inštrukciu a uloží sekvenciu stmievania do pamäte.

Programovanie sekvencie stmievania je najekonomickejším spôsobom dosiahnutia úspor bez ďalšieho prídavného riadenia alebo zariadenia. Programovanie môže byť vykonané viacerými spôsobmi. Existujú situácie kde môžu byť použié špecifické metódy stmievania.

Programované smievanie

SEAK stmievateľný modul môže pracovať autonómne, bez príkazov z hlavnej riadiacej jednotky. Modul riadi počas noci svietidla na základe sekvencie stmievania v pamäti modulu. Sekvencia stmievania je vypočítaná z dĺžky trvania predchádzajúcej noci a je nastavená stredným bodom dĺžky trvania noci.

SEAK stmievateľný modul obsahuje špeciálne prvky pre použitie vo verejnom osvetlení, ktoré umožńuje stmievať svietidla s inteligentným prístupom pomocou geo-adaptibilnej vlastnosti, navrhnutej aj pre krajiny s veľkými rozdielmi dĺžkou noci v lete a v zime. Jeho stmievanie je založené na adaptívnej sekvencii stmievania, takže zvolené hodnoty výkonu ostanú.

Geo-adaptibilná funkcia posúva začiatok stmievania v závislosti od ročného obdobia. Napríklad, hĺbka noci o 22:00 je rozdielna v lete a v zime. Ak má lampa iniciovať stmievanie o 22:00, to sa zmení približne na 20:30 v zime. Modul stmieva lampy počas noci na základe sekvencie stmievania uloženej v pamäti. Sekvencia stmievania je vypočítané z dĺžky trvania predošlej noci a polnoci. Body stmievania sú v lete bližšie a v zime ďalej od polnoci. Pohyb bodov zmien je dynamický menený priebehom roka.